TIR AMB PASSETJA

TIR AMB PASSETJA
SA PASSETJA

miércoles, 7 de mayo de 2014

HOMER/HOMERO

HOMEREs fets narrats al Llibre de Samuel daten des segle X ANE . Més antic és es testimoni d'Homer , si en realitat a foners es refereixen dos textos ambigus de sa Ilíada , que , malgrat tot , es veuen confirmats pes descobriments de pedres de fona realitzats per Schliemann a Troia i Micenes . Es foners homèrics apareixen a més en es magnífic fragment d'un tassó de plata trobat a Micenes que representa es lloc d'una ciutat per part d'un exèrcit , en es qual es veu un grup de foners nus . Per tant , l'ús de la fona datat a Grècia , és almenys de s'època homèrica , és a dir , des segle II ANE , tot i que es primer testimoni literari el trobem , aproximadament , s'any 700 ANE , a través de s'escriptor Arquilogo , que diu preferir sa fona que s'espasa i que sa llança , pes seu poder de ferir a distància . Segons Estrabó , sa fona va ser portada a sa península grega pes etolis , sobre VII - VI ANE , quan dominaven ses tribus que l'havien precedit en es territori ocupat per ells al nord des golf de Lepant , que des de llavors es va denominar : Etòlia .


HOMEROLos hechos narrados en el Libro de Samuel datan del siglo X ANE. Más antiguo es el testimonio de Homero, si en realidad a honderos se refieren dos textos ambiguos de la Ilíada, que, a pesar de todo, se ven confirmados por los descubrimientos de piedras de honda realizados por Schliemann en Troya y Micenas. Los honderos homéricos aparecen además en el magnífico fragmento de un vaso de plata encontrado en Micenas que representa el sitio de una ciudad por parte de un ejército, en el cual se ve un grupo de honderos desnudos. Por tanto, el uso de la honda datado en Grecia, es al menos de la época homérica, es decir, del siglo II ANE, aun cuando el primer testimonio literario lo encontramos, aproximadamente, en el año 700 ANE, a través del escritor Arquilogo, que dice preferir la honda que la espada y que la lanza, por su poder de herir a distancia. Según Estrabón, la honda fue llevada a la península griega por los etolios, sobre el cerca VII-VI ANE, cuando dominaban las tribus que les habían precedido en el territorio ocupado por ellos en el norte del golfo de Lepanto, que desde entonces se denominó: Etolia.2 comentarios:

 1. Comprovam que sa passetja és tan antiga que gairebé arriba a l'Edat de Pedra.

  Fita

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Tenc entés que el paleolític es el final de l'edat de pedra. quan varen començar a trenar i teixir. Gracis. Salutacions

   Eliminar